Teera

Februari 2018

Gooi die sigaret nou 'es weg!

Roken is een groot probleem rondom de Amstelcampus. Er is veel overlast van sigarettenafval op de grond. De HvA facility service heeft ons de opdracht gegeven om een oplossing te bedenken voor dit probleem. Het moet een IoT device zijn die rokers motiveert om hun sigaret wel in de asbak te gooien in plaats van op de grond.

Minder sigarettenafval op de Amstelcampus

Wij hebben aan de hand van verschillende methodes een oplossing bedacht. Deze oplossing is gericht op het milieu en op het aansporen van mensen om hun gedrag te veranderen. Ons product heet Teer-A en is een afkorting voor Teer-Afval. Teer-A is een IoT device die het gedrag van rokers in positieve zin moet veranderen. Dit hopen wij te kunnen doen door de rokers bewust te maken van de gevolgen voor het milieu, op een visuele manier. Ook koppelen wij hier een spel aan om de roker nog eens extra te motiveren door het wedstrijd element. De verantwoording voor onze ontwerpkeuzes hebben wij in het procesboek onderbouwd.